2005/Apr/02

...น้ำชาเขียวตรา โอวรุฒกรีนที

ชงจากใบชาเขียว แล้วเหลืองให้ชงเร็วขึ้น แล้วแดง ถึงหยุดชง

ไม่ใส่สารสังเคราะห์........ที่ไม่จำเป็น

ใส่สีเคมีธรรมชาติ

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย........ฉะนั้นรีบกิน ไม่งั้นเสีย....

"ชาเขียวตรา โอวรุฒกรีนที ชาเขียวตรา โอวรุฒกรีนที เมื่อรับประทานเป็นประจำ แก้พุพองเป็นหนอง แก้เป็นหนองพุพอง จะเป็นพุพองหรือหนองก่อนก็ได้ ของแท้ต้องมีปลาแคร่อลชิ้นโตข้างกล่อง..."

Comment

Comment:

Tweet